Regulamin sklepu internetowego MASKI NA SMOG

Dostawa i czas realizacji zamówienia
Przesy
łki na terenie kraju dostarcza Poczta Polska.
Przekazanie zamówienia do realizacji nast
ępuje najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie. 

DHL Standard

Zamawiając dostawę przez DHL możecie Państwo śledzić swoją przesyłkę wpisując jej nr prze wozowy na http://www.dhl.com.pl/pl.html

UPC Standard – bez gwarancji terminu (brak możliwości zwrotu kosztów za transport, termin około 2-3 dni,90%paczek i tak jest na drugi dzień doręczona)

UPC Express Saver – gwarancja na drugi dzień do 17.00 (przy niedopełnieniu terminu przez UPS jest opcja zwrotu kosztów transportu)

UPC Express – gwarancja na drugi dzień do 12.00(przy niedopełnieniu terminu przez UPS jest opcja zwrotu kosztów transportu)
Do okresu oczekiwania na przesy
łkę należy doliczyć czas dostarczenia zamówionych artykułów przez pocztę (od 1 do 5 dni roboczych).

Płatności
P
łatności można dokonywać przelewem bankowym, lub za pomocą Przelewy24.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego MaskiNaSmog.pl jest firma
  TSL LOGOS TOMASZ KAWECKI
  Józefos
  ław, ul. Ogrodowa 8E/47
  05-509 Piaseczno
  NIP 9281759476
 2. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu MaskiNaSmog.pl
 3. Korzystanie ze sklepu MaskiNaSmog.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. nr 133 poz. 883.
 5. Regulamin sklepu internetowego MaskiNaSmog.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 6. W celu Korespondencji elektronicznej ze sklepem internetowym MaskiNaSmog.pl należy korzystać adresu e-mail: sklep@maskinasmog.pl
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Składanie zamówienia

 1. Proces realizacji zamówienia zaczyna się od prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i przesłania go na adres e-mail.
 2. W formularzu zamówienia klient powinien określić:
  a) rodzaj i ilo
  ść zamawianego towaru,
  b) dane Klienta niezb
  ędne do realizacji zamówienia: pełne dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
  c) forma p
  łatności,
  d) sposób dostarczenia towaru.
 3. Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego MaskiNaSmog.pl oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Po otrzymaniu przez sklep internetowy MaskiNaSmog.pl formularza zamówienia, do klienta wysyłamy e-mail z informacją o statusie realizacji lub          z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

III. Korzystanie z koszyka

Przy każdym produkcie znajduje się pole „dodaj do koszyka” (ikonka koszyk). Należy kliknąć na to pole, aby dany produkt znalazł się w koszyku z zakupami. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy wkłada się do niego kolejny produkt lub po kliknięciu na „Twój koszyk”. Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych produktów lub zrezygnować z nich całkowicie. Aby zrealizować swoje zamówienie, wystarczy kliknąć na „zamówienie”. Jeszcze wtedy możliwa jest rezygnacja z zakupów lub dokonanie zmian w zamówieniu. Po kliknięciu na „prześlij dane” nie ma jużmożliwości jego zmiany. W ciągu kilku minut Kupujący otrzyma e-mail z listą zakupionych towarów. UWAGA! Jeżeli w otrzymanym e-mailu znajduje się jakikolwiek błąd związany z ilością zamawianego towaru bądź danymi adresowymi prosimy o niezwłoczną informację pod adres e-mail: sklep@maskinasmog.pl (podając numer zamówienia w tytule wiadomości).

IV. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia w sklepie MaskiNaSmog.pl wysyłamy do Państwa e-mail z numerem naszego rachunku bankowego.
  W tytule przelewu nale
  ży wpisać nr zamówienia złożonego w sklepie.
 2. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 9-17.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie wiadomością e-mail, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W takiej sytuacji sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 4. Wysyłka towaru zamówionego przez Klienta następuje po otrzymaniu przez sklep internetowy MaskiNaSmog.pl informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie podanym przy opisie produktu.
 5. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w przypadku:
  a) nieprawid
  łowego wypełnienia formularza zamówienia,
  b) podejrzenia,
  że zawarte w formularzu zamówienia informacje są nieprawdziwe,
  c) braku mo
  żliwości kontaktu z Klientem
  d) niedost
  ępności zamówionego przez Klienta towaru.
 6. Większość zamówień realizujemy w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu.
  Zastrzegamy sobie prawo do wyd
  łużenia terminu realizacji.
  Je
  żeli sprowadzenie zamówionych przez kupującego towarów zajmie nam więcej czasu, poinformujemy o dłuższym terminie realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynieść 14 dni.
 7. W sytuacji gdy w grupie zamówionych towarów zawiera się taki, którego obecnie nie ma w magazynie, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o tym fakcie i ustalenia z nim rozwiązania celem finalizacji transakcji.
  W ka
  żdym przypadku, gdy sklep internetowy MaskiNaSmog.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

V. Ceny i warunki zapłaty

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym MaskiNaSmog.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy,  które znajdują się w każdym formularzu zamówienia.
 3. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów (za wyjątkiem zamówień będących w trakcie realizacji) oraz cen przesyłek, aktualizacji oferty oraz organizowania akcji promocyjnych.
 4. Dowodem zakupu w sklepie  jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczane jest do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy i po zrealizowaniu zamówienia.
  Jeśli klient potrzebuje wersji papierowej Faktury VAT proszony jest o napisanie tego w uwagach formularza zamówienia.
 5.  Akceptacja regulaminu  jest równoznaczna ze zgodą Klienta na otrzymanie faktury VAT drogą e-mailową.

VI. Płatności

 1. Przelew bankowy
  Dane do przelewu: mBank 76114020040000390276977495
  Adres odbiorcy:
  TSL LOGOS TOMASZ KAWECKI
  Józefosław, ul. Ogrodowa 8E/47
  05-509 Piaseczno
  NIP 9281759476
 2. Kartą przez internet.
 3. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności,   w szczególności:
  a) op
  łat bankowych za dokonanie przelewu
  b) op
  łat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego.

VII. Dostawa

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym MaskiNaSmog.pl są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy MaskiNaSmog.pl a Kupującym.
 2. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki. Po złożeniu zamówienia klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu. Wysyłki zagraniczne realizujemy tylko przy przedpłacie na konto.
 3. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 4. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 5. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na paragonie lub fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy MaskiNaSmog.pl
 6. Możliwy jest odbiór osobisty i nieodpłatny, niektórych towarów z asortymentu, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. W momencie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub opakowanie transportowe jest uszkodzone, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy MaskiNaSmog.pl wysyłając e-mail na adres: sklep@maskinasmog.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Klienta.
 8. W przypadku, kiedy zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta za pobraniem, a Klient odmawia przyjęcia zamówionych towarów, nie jest on (Klient) zwolniony z pokrycia kosztów wysyłki zamówionych towarów.
 9. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy MaskiNaSmog.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego MaskiNaSmog.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie (Klient).

VIII. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłoczne zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej oraz powiadomić o tym fakcie sklep internetowy MaskiNaSmog.pl
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, protokołu reklamacji, który jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej – procedurę tę w imieniu Kupującego przeprowadzi Sprzedający. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. Uwaga! zdjęcia mogą nie oddawać idealnie wyglądu produktu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami a wyglądem rzeczywistym sklep nie odpowiada i w/w różnice nie mogą być podstawą do reklamacji. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl nie odpowiada także za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
 5. Po otrzymaniu przesyłki przez sklep internetowy MaskiNaSmog.pl i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni.
 6. Jeżeli okaże się, iż zwracany towar nosi ślady użytkowania, to zwrot nie zostanie przyjęty i towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 7.  Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od zawierania transakcji przez Internet

IX. Koszty dostawy

 1. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości i ciężaru zamówionych produktów.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Informacje znajdujące się na stronach naszego sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów serwisu MaskiNaSmog.pl składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu oraz regulaminie.
 2. Zespół naszego sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na aukcjach produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na aukcjach sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. (Nie dotyczy firm oraz produktów robionych lub sprowadzanych na zamówienie).
 3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od zawierania transakcji przez Internet.
 4. Sklep internetowy MaskiNaSmog.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży w sytuacjach wyjątkowych, na które sklep internetowy MaskiNaSmog.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku realizacja zamówienia zostaje przedłużona o czas trwania w/w sytuacji.
 5. żnice w wyglądzie towarów sprzedawanych na aukcjach naszego sklepu wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby MaskiNaSmog.pl
 7. Regulamin określa zasady zakupów na aukcjach naszego sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 8. MaskiNaSmog.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie.
 9. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 10 lub Chrome 50 lub FireFox 40 lub Opera 38 lub Safari 8 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271)

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta Regulaminu sklepu Maskinasmog.pl

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielem sklepu Maskinsamog.pl jest TSL Logos Tomasz Kawecki z siedzibą w Józefosławiu k.Warszawy, ul. Ogrodowa 8E/47, 05-509 Piaseczno NIP 9281759476, REGON 080005720 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: TSL Logos Tomasz Kawecki
ul. Ogrodowa 8E/47, 05-509 Piaseczno
e-mail: sklep@maskinasmog.pl

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@maskinasmog.pl

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

TSL Logos Tomasz Kawecki przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zakupem produktu na stronie, a następnie jego dostarczeniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem zakupu. przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.